Bestyrelsen  afholder bestyrelsesmøder som angivet i kalenderen

Har man som medlem af foreningen et punkt til dagsordenen, skal det være tilsendt til formanden senest 10 dage før bestyrelsesmødet.
Send det gerne på mail til formand.viborg(at)kfum-kfuk.dk
Oplys gerne om punktets længde, og om det drejer sig om information, drøftelse eller beslutning.