Bestyrelsen  afholder bestyrelsesmøder som angivet i kalenderen

Har man som medlem af foreningen et punkt til dagsordenen, skal det være tilsendt til formanden senest 10 dage før bestyrelsesmødet.
Send det gerne på mail til lotteskruse(at)gmail.com
Oplys gerne om punktets længde, og om det drejer sig om information, drøftelse eller beslutning.