Bestyrelsen  afholder bestyrelsesmøder som angivet i kalenderen
Har man som medlem af foreningen et punkt til dagsordenen, skal det være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.